Trafikverket underhåller broarna i Blekinge

Trafikverket förlänger livslängden och ökar trafiksäkerheten på broar i Blekinge. Foto: Trafikverket

Trafikverket genomför kontinuerligt underhåll av de broar som finns runt om i södra Sverige. Detta för att förlänga livslängden och öka trafiksäkerheten. Nu är det dags för säsongens arbeten.

– De broar som vi på Trafikverket har hand om inspekteras var sjätte år, beroende på brons skick planeras sedan vilka underhållsinsatser som behövs, säger Lars Nilosjö, projektledare på Trafikverket.

Underhållsarbetet görs för att förlänga broarnas livslängd men också som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd.

– Ofta handlar det om att byta ut vägräcken som är för låga, fixa till betongskador och byta ut kantbalkar och tätskikt, säger Nilosjö.

Planerade brounderhåll i Blekinge 2019 är bron över Djupasund, Karlskrona kommun och bron vid Norra Sandbäck i Sölvesborgs kommun.