Satsar en halv miljard på VA i Härryda

En tidig skiss på det planerade vattenverket i Hindås. Illustration: Sweco

Härryda är rik på sjöar men inte självförsörjande på vatten. För att trygga den växande kommunens behov av dricksvatten och avlopp beslutade kommunfullmäktige i Härryda kommun igår att godkänna den största infrastruktursatsningen hittills.

Kommunfullmäktige sa efter en lång och het debatt på torsdagen ja till satsningar på en dryg halv miljard, 547 miljoner kronor, för att förstärka kapaciteten på kommunens vatten och avlopp. Pengarna investeras i ett nytt vattenverk i Hindås, en ny högreservoar och en ny intagsstation för råvatten från intilliggande Västra Nedsjön, som också blir Härrydas huvudvattentäkt i framtiden. I investeringen ingår även 16 kilometer vatten- och avloppsledningar som binder samman de västra och östra delarna av kommunen. Det arbetet har redan startat.

– Den här satsningen är till för hela kommunen. Det är avgörande för att kunna utveckla alla våra orter att vi säkrar vattenförsörjning och att allt kommunalt avlopp på sikt kan föras ner till Gryaab i Göteborg, säger Per Vorberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

Kapacitetsförstärkningen innebär att Härryda kommun tar höjd för framtida tillväxt med fler företag och en nära fördubblad befolkning fram till år 2050. Inte minst Landvetter med det nya hållbara samhället Landvetter södra och området för handel och logistik Airport City.

– Ett nytt vattenverk i Hindås i östra Härryda gör att vi kan fördela tillgång och efterfrågan på kommunalt vatten inom hela kommunen och inte är beroende av att köpa vatten från grannkommunerna. Vi kommer också kunna erbjuda säker vattenförsörjning för nyanslutningar och oförutsedda händelser, säger Jessica Sténhoff, verksamhetschef för Vatten och avfall.

Hela projektet ska vara klart senast i slutet av 2022 då vattenverket i Hindås är i drift. Investeringskostnaden fördelas på abonnenter som redan har eller kommer att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. VA-taxan höjs och utgår från reella kostnader.