Allt större kännedom om Tvärförbindelse Södertörn

Foto: Trafikverket

Från 39 till 44 procent, så mycket har kännedomen om Tvärförbindelse Södertörn ökat det senaste året. Fortfarande är över 80 procent positiva till den nya vägen. Det visar en attitydundersökning som Trafikverket har gjort. Störst kännedom om Tvärförbindelse Södertörn har Huddingeborna, där känner 55 procent av de tillfrågade till vägprojektet. I Botkyrka kommun är samma siffra 40 procent och i  Haninge 36 procent.

– Det är viktigt för oss att vi ökar kännedomen om projektet. Vi berör många och vill nå ut med information om vad vi gör och hur man i det här skedet kan påverka planeringsprocessen, säger Catharina Lundin, kommunikationsansvarig på Trafikverket.

Fortfarande är det de unga som har minst kännedom om Tvärförbindelse Södertörn.

– Vi ska bli mer aktiva i våra digitala kanaler där vi vet att de unga håller till. Det visade inte minst den digitala samrådsenkät vi publicerad i slutet av förra året då många av synpunkterna kom just från yngre personer.

Fyra procent av de tillfrågade är negativa till projektet. Det beror framför allt på att de känner oro för hur miljön kommer att påverkas av den nya vägen. Totalt har 1 200 personer mellan 18-84 år intervjuats i kommunerna Botkyrka, Huddinge, och Haninge.