Ramboll och Semcon tar uppdrag för Tvärförbindelse Södertörn

Uppdraget omfattar förfrågningsunderlag för totalentreprenad för trafikplatserna Djupdalen och Slätmossen. Foto: Semcon

I ett nytt uppdrag för Trafikverket, som gäller en del av Tvärförbindelse Södertörn, ska Ramboll och Semcon stötta effektivisering samt minskning av CO2-avtrycket med hjälp av elektrifiering, digitalisering, automatisering och optimerad massahantering.

Uppdraget omfattar framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad för trafikplatserna Djupdalen och Slätmossen. Trafikplatserna kommer att bli en del av den yttre tvärled som planeras och byggs kring Stockholm, från Haninge i söder till Täby i norr. I uppdraget, som startar i december 2022 och sträcker sig cirka två år framåt, kommer Ramboll och Semcon att samarbeta för att uppfylla de högt ställda kraven på innovation och hållbarhet. 

– Det handlar i huvudsak om att hitta nya och hållbara lösningar för att minska CO2-avtrycket i allt från planering, byggnation och även i driftfas, berättar Karl Agestam, Enhetschef för Vägplanering på Ramboll. 

– Det här är ett intressant uppdrag där vi på Semcon kan ta med oss den kunskap vi har inom bland annat ’future mobility’ och göra skillnad i ett viktigt infrastrukturprojekt. Vi är glada att vi ihop med Ramboll får vara med och driva förändring i en spännande bransch, säger Magnus Carlsson, områdeschef på Software & Emerging Tech på Semcon.

I uppdraget ingår innovationsledning, främst inom områdena elektrifiering, digitalisering, automatisering och optimerad massahantering, men också arbetsmiljö. 

– Just innovationsarbetet är ett område där vi ser särskilt stora vinster i att kombinera kompetenserna hos både Ramboll och Semcon. Det kommer att bli väldigt intressant att arbeta fram nya idéer och lösningar tillsammans. Vi på Ramboll är vana vid att arbeta med stora infrastrukturprojekt, och ser att Semcon kan komplettera oss bra med sin erfarenhet av automatisering inom flera olika branscher, säger Karl Agestam, Ramboll. 

Innovationsledningen ska gå som en röd tråd genom projektet för att hitta möjligheter att förbättra projektets genomförande ur olika hållbarhetsperspektiv.