7 000 ton grus ska sopas upp

Vårsopningen påbörjas på gång- och cykelvägar i Karlstad. Foto: Karlstads kommun

Våren är på ingång och på måndag börjar Karlstads kommun att sopa bort grus från vinterns halkbekämpning från gator och vägar. Först ut är gång- och cykelvägar. Först sopas gång- och cykelvägarna i Karlstads centrala delar. Tre lag arbetar med centrum på morgon och förmiddagarna för att sedan förflytta sig till bostadsområden på eftermiddagarna. Ett fjärde lag sköter sopningen i kransorterna.

– I år har vi halkbekämpat ovanligt mycket på grund av växlande väder och isigt underlag så det ska bli skönt att få bort gruset från gatorna nu. Vår förhoppning är att det ska vara klart på 8 till 9 veckor om allt flyter på som det ska, säger Adam Pettersson, gatuingenjör.

Omkring 7 000 ton grus räknar kommunen med att sopa upp i år. Det är 2 000 ton mer än förra året och orsaken är att det varit många väderomslag under vintersäsongen, vilket har krävt mer halkbekämpning än vanligt. Allt grus som sopas upp fraktas till en masshanteringsstation där det tvättas och provtas för att sedan kunna återanvändas. Gator och vägar kommer att sopas enligt en turordningslista i olika delar av Karlstad.