E20 mellan Svista och Kjula asfalteras

Trafikverket asfalterar om båda körfälten på E20 mellan trafikplats Svista och trafikplats Kjula- Foto: Trafikverket

Nu asfalterar Trafikverket om båda körfälten på E20 mellan trafikplats Svista och trafikplats Kjula i riktning mot Eskilstuna. Arbetet medför begränsad framkomlighet.

Trafikverket börjar med att fräsa bort den nuvarande betongen och sedan lägger man på den nya asfalten. För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt leds trafiken till den motsatta körriktningen där det kommer vara mötande trafik med ett körfält i varje riktning med sänkt hastighet. Det råder även omkörningsförbud.

– Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, säger projektledare Maria Dryselius på Trafikverket.