Peab Asfalt lägger ny asfalt i Jämtland

Ordervärdet för Peab uppgår till cirka 113 miljoner kronor. Foto: Peab

På uppdrag av Trafikverket kommer Peab Asfalt att utföra beläggningsarbete på flera vägsträckor i Jämtland. Kontrakten innefattar vägsträckorna Bräcke – Nyhem, Storån – Geddede – Norska gränsen samt Ytterhogtall – Östervall. Arbetet kommer att utföras genom halvvarm teknik vilket lämpar sig mycket bra till lågtrafikerade vägar. Då massan läggs ut med en lägre temperatur är metoden energisnål och tack vare mobilt asfaltverk minskas transporterna och därmed koldioxidutsläppen. Resultatet på beläggningen är oftast bättre, hållbarare och mer ekonomisk jämfört med konventionell asfaltmassa.

– Kontrakten betyder mycket för Peab Asfalt då det stärker vår position inom halvvarma asfaltbeläggningar i Jämtlands län samtidigt som vi är glada över att få vara delaktiga i att förbättra det lokala vägnätet, säger Mika Helin, arbetschef, Peab Asfalt.

Arbetet kommer att pågå år 2022-2023 och merparten av uppdragen innefattar infräsning av makadam, utläggning av 132.000 ton bärlager samt cirka 127 500 ton asfalt på en sträcka motsvarande cirka 109 kilometer. Projektet kommer att utföras delvis i samarbete med Swerock vilka kommer att bistå med stenmaterial, transporter och utförande av markarbetet. Totalt uppgår ordervärdet till cirka 113 miljoner kronor.