Trafikverket bygger om väg 51 mellan Kvarntorp och Almbro

Den första rörbron av sex är installerad på väg51 vid Gällersta kyrka. Foto: Trafikverket

När Trafikverket bygger om väg 51 mellan Kvarntorp och Almbro till mötesfri väg med mitträcke bygger man även sex nya rörbroar längs sträckan. Nu är den första rörbron klar, vid Gällersta.

En milstolpe nåddes när den första av sex rörbroar kom på plats. Det handlar om den rörbro som ersätter tunneln vid Gällersta kyrka. Trafikverket planerar att kunna öppna bron för biltrafik inom kort. Då stänger man samtidigt den provisoriska förbiledningsvägen som just nu används vid Gällersta.