Sveab Anläggning bygger kollektivkörfält på Arningeleden

Sveab underlätta framkomligheten vid högtrafik på väg 264. Foto: Sveab

Sveab Anläggning utför stombussåtgärder på Arningeleden innefattande utbyggnad av kollektivkörfält från Täby kyrkby.

Utöver det ska busshållplatser få en accelerationssträcka och en rondell få en bussfil. Projektet syftar till att underlätta framkomligheten vid högtrafik. Beställare är Trafikverket