Trafikverket rustar upp miljöerna kring Fyrspåret

Fyrspåret rustar upp miljöer runt stationerna i Hjärup och Åkarp. Foto: Trafikverket

Omledningarna runt de tillfälliga stationerna slits hårt och måste repareras ofta, en del upplever vägarna ibland som osäkra. Fyrspåret kommer nu att rusta upp och förbättra en del vägar och miljöer runt stationerna i Hjärup och Åkarp.

– Det är främst vägar för gång- och cykeltrafiken som rustas upp och får bättre beläggning eller asfalt. Även parkeringar och belysning kommer att ses över vid stationerna. Vi börjar att förbättra vägar och miljöer nu och under våren. Asfaltering kan göras först när det är mildare väder, säger Jens-Peter Eisenschmidt, Fyrspårets projektchef.

I Åkarp kommer gång- och cykelvägen från Åkerbloms väg, över tunneltaket och fram till den västra plattformen på den tillfälliga stationen, att ses över. En trappa vid den västra plattformen, som täckts med massor, kommer också att tas fram, så att det blir kortare väg för de som ska upp till plattformen.

Under våren kommer gång- och cykelvägen längs den nya bullerskyddsskärmen i norra Åkarp att öppnas. En del gång- och cykelvägar som stängdes under tunnelbygget har nu öppnats igen vilket gör det lite lättare att passera genom norra och västra Åkarp.

Bild på baksidan av en stationsplattform med slänter med grus och jord. Från slänten går en trapp upp till plattformen, den är till hälften täckt med grus.

Trappan som gömts i grus kommer korta vägen upp till plattformen när den grävs fram. Foto: Trafikverket

Gång- och cykelvägen från Jakriborg till den tillfälliga stationen är lång och har flyttats några gånger, till exempel passagen över de nya spåren. Passagen har redan byggts om och nu fått tätare och jämnare träplankor mellan rälerna. Grusvägen på västra sidan kommer senare under våren att asfalteras.

Även den tillfälliga delen av Banvallsvägen och Lommavägen kommer att förbättras. Parkeringen vid station får en tydligare infart och cykelställen förankras bättre.