Två av 62 brosektioner för Skurubron har svetsats samman

Lanseringsnosen växer mot bropelaren. Foto: Trafikverket

Första brodelen av Skurubron har nu monterats ihop - 30 meter bred och tolv meter lång. I helgen sköts den fram mot montagehallens öppning i en så kallad första lansering. Däremot har lanseringsnosen, länken mellan bro och bropelare, vuxit långt utanför hallen.

– Man kan tro att det är nya bron som syns utanför montagehallen, men i själva verket är det en 70 meter lång lanseringsnos som är fäst i brobalken längst fram på bron. Nosens uppgift blir att fånga upp och stödja sig på första bropelaren utanför montagehallen. På så vis kommer nosen avlasta bron när den växer ut i etapper, innan den når pelaren, säger Åse Wallin, projektledare Trafikverket.

Två av de totalt 62 brosektionerna har nu svetsats ihop och skjutits parallellt framåt i hallen med hjälp av domkrafter på kraftiga skenor som är monterade på montagehallens golv och även i brons landfäste. Samtliga parallella sektioner bildar sedan en bro med två vägbanor, öster och väster ut. De två sektionerna väger tillsammans 160 ton, är 31 meter bred och tolv meter långa.

– Det är stora och tunga massor som sätts i rörelse när vi lanserar eller skjuter sektionen framåt. Men genom att använda domkraft som är en stum rörelse blir lanseringen säker och ger oss god kontroll. Med metoden skjuter vi fram bron en meter i taget. Att lansera tolv meter bro framåt i hallen tar i princip en arbetsdag, berättar Thomas Darholm, brospecialist, COWI.

När första lanseringen är klar har bron närmat sig hallens öppning. Det ger plats i hallen att montera ihop nya sektioner och sammanfoga med de första. Vid den tredje lanseringen i december kommer bron att börja synas utanför hallen.