Trafikverket bygger underjordiskt dagvattenmagasin

Här där Bergslagsvägen tidigare gick ska Trafikveket bygga ett underjordiskt dagvattenmagasin. Foto: Trafikverket

Där Bergslagsvägen utanför Stockholm tidigare gick ska Trafikverket bygga ett underjordiskt dagvattenmagasin. Trafikverket börjar med förstärka marken för det underjordiska dagvattenmagasin. Man ska gjuta kalkcementpelare på en yta strax norr om SL-bron parallellt med Bergslagsvägen. Det arbetet pågår under cirka en vecka och är normalt inte så störande.

Senare kommer Trafikverket vibrera ner spont i samma område under cirka två veckor. Det arbetet är störande och kommer att märkas.