Del av nya Bergslagsvägen invigd

Arbetet med nya Bergslagsvägen fortskrider. Foto: Trafikverket

Nu har Trafikverket släppt på trafiken på den första sträckan av nya Bergslagsvägen.

150 meter nyasfalterad väg i vad Trafikverket kallar permanentläge, alltså att beläggningen ligger där den ska ligga även när vi byggt klart.

Ett litet steg för projektet, men stort för trafikplats Vinsta.