Trafikverket utför reparationsarbeten på bron över Nordån i Sollefteå

Bron över Nordån norr om Vallen ska repareras. Foto: Trafikverket

Trafikverket förbättrar bron över Nordån, norr om Vallen. Arbetet innebär att man behöver stänga bron under delar av arbetsperioden.

–  Det har blivit dags att renovera bron över Nordån. Vi ska bland annat byta de så kallade övergångskonstruktionerna, själva broskarvarna i bron. Vi ska också byta ut brobanans tätskikt till slitbetong och utföra målnings- och betongarbeten, berättar projektledare Per Fläckman.

– Under vissa arbetsmoment behöver vi stänga bron helt för all trafik. Omledningsvägen blir  48,9 kilometer vilket kan innebära en extra restid på upp till 44 minuter.

Det är svårt att i förväg veta exakt när vägarbetena ska utföras. Det beror till exempel på vädret och att arbeten måste omprioriteras om på grund av oförutsedda händelser.