Getingmidjans nya gång- och cykelbro över Norrström öppnar

Gång- och cykelbron över Norrström öppnas åter. Foto: Trafikverket

Nu öppnar en viktig cykelled för stockholmarna igen. Då är Getingmidjans nya gång- och cykelbro över Norrström, mellan Klara Mälarstrand och Riddarholmen klar. Bron stängdes i mars förra året och ersattes med en tillfällig färja. Nu har Trafikverket bytt ut den gamla gång- och cykelbron mot en helt ny.

– Vi är glada att nu kunna öppna gång- och cykelbron för de hundratals cyklister och tusentals fotgängare som dagligen brukar trafikera den. Vi hoppas att ännu fler cyklister och fotgängare kommer använda den nya bron som är säkrare, tystare och trivsammare, säger Getingmidjans projektchef Lena Backe.

Den nya bron har breddats på ett par ställen med bänkar som har utsikt över Riddarfjärden, och den har räcken med belysning. Efter öppnandet kommer Trafikverket även att montera ett säkerhets- och bullerskydd av härdat glas utefter järnvägsbrons västra sida som kommer att skärma av tågtrafikens buller för gående och cyklister. Dessa arbeten stör inte framkomligheten på gång- och cykelbron.

I fjol behövde Trafikverket ta bort gång- och cykelbron över Norrström för att komma åt att utföra arbetena på järnvägsbron intill – ett viktigt jobb på den så kallade Getingmidjan, som är en av de mest trafikerade tågsträckorna i landet och påverkar punktligheten i hela Sverige.

Den nya gång- och cykelbron mellan Klara Mälarstrand och Riddarholmen börjar och slutar på samma ställen som den tidigare bron.