Inför digital vinterväglagsinformation

Digital friktionsdata ger information om var halkbekämpning skall sättas in. Foto: Trafikverket

Efter flera års arbete går nu forskningsprogrammet Digital vinterväglagsinformation in i en ny fas. Nu ska lösningar implementeras och nyttor realiseras för ett hållbart vägunderhåll som bidrar till ökad säkerhet och framkomlighet för trafikanterna.

Snabba väderomslag, tidspress och höga kvalitetskrav gör vinterväghållning till en kostsam utmaning. Men nu finns en lösning! Med digitaliseringen som möjliggörare har ett nytt verktyg tagits fram för en effektivare vinterväghållning. Lösningen kommer att ge olika aktörer ett bättre underlag för att fatta snabbare och mer korrekta beslut.

– Med digital friktionsdata får vi information och indikationer om exakt var det är på väg att bli halt, så att entreprenörerna kan utföra förebyggande halkbekämpningsåtgärder, exempelvis saltning, där det verkligen behövs, berättar Christian Eriksson, enhetschef tillstånd väg på underhåll och projektsponsor i Trafikverket

Samtidigt kan Trafikverket följa upp entreprenadavtalen och kontinuerligt förstå och skräddarsy den underhållsstandard som dagens cyklister, privat- och yrkeschaufförer behöver för att ta sig fram i de allt mer automatiserade fordonen.  

Trafikverkets lösning för den nya uppföljningen av vinterväghållning kallas GPD-analys. Den ger ett heltäckande och kostnadseffektivt verktyg för uppföljning av kontrakt för vinterväghållning.

De närmaste åren ska friktionsdata på det statliga vägnätet levereras av Volvo Car Corporation och NIRA Dynamics. Nästa steg är att implementera arbetssättet för uppföljning och analys i ett antal utvalda kontrakt för Basunderhåll Väg, med start september 2023. 

– Det kittlar verkligen i ingenjörshjärnan när minsta förändring på vägytan kan registreras i realtid. Att mätningarna dessutom utförs av fordon körda av de människor som vägnätet är till för gör det hela ännu mer intressant, tycker Pontus Gruhs, Trafikverket.