Förbereder byggstart på Strömsundsbron

Informationsskylten är uppsatt strax söder om Hallviken. Foto: Trafikverket

Snart börjar upprustningen av Strömsundsbron på allvar. Just nu pågår de sista förberedande arbetena. Trafikanordningarna är på plats och i dagarna monterade vi upp en VMS-skylt som ska förvarna bilisterna när bron är avstängd.

Under juli kommer det stora underhållsarbetet på Strömsundsbron att dra igång. Vi ska då byta ut hängkablarna på bron och därmed öka dess tekniska livslängd. Men redan nu har vi trafikanordningar på plats på bron och trafiken får passera med reducerad hastighet och med hjälp av lots.

– Vi ber alla att respektera hastighetsbegränsningarna och ta det lugnt förbi arbetsområdet, säger John Löfgren, projektledare på Trafikverket.

Från och med i mitten av juli kommer bron att vara helt avstängd vissa helger. I dagarna har Trafikverket också satt upp en så kallad VMS-skylt i norrgående riktning, strax söder om Hallviken. Det är en digital informationstavla som informerar trafikanterna om när bron inte går att passera.

– Vi kommer så klart att leda om trafiken med orange skyltar. Men vi hoppas att VMS-skylten ska göra det extra tydligt för trafikanterna när de måste välja omledningsvägen, säger John Löfgren.