Snart är bron över Norra Bohusbanan vid Säm färdigställd

På grund av rådande pandemirestriktioner uppmärksammas färdigställandet av den nya bron endast digitalt. Foto: Trafikverket

För Väg 163 Grebbestad–Tanumshede har Trafikverket byggt en ny bredare bro över Norra Bohusbanan vid Säm för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet. Total brolängd är 75,2 meter i tre spann. Fri höjd över spår är 6,0 meter. Fri brobredd är 8,0 meter.

Nu är det snart dags för trafiköppningen av den nya bron vid Säm. Den nya bron innebär bättre trafiksäkerhet och framkomlighet på Väg 163. Den kommer att vara tryggare och säkrare både för väg- järnvägstrafik då den är bredare än den gamla bron samt har en säkrare placering av bropelare längs med järnvägen under bron.

Den nya bron är förstås efterlängtad och trafiköppnandet hade i vanliga fall varit en anledning att samlas på plats. På grund av rådande pandemirestriktioner  uppmärksammas färdigställandet av den nya bron endast digitalt.