Götatunneln sinkas av överklaganden kring buller

Förstärkningsarbetet i Götatunneln kommer att pågå till 20 augusti. Foto: Trafikverket

Sedan beskedet från Mark- och miljööverdomstolen kom, om att Trafikverket tillsvidare inte får utföra bullrande arbeten på nattetid, har arbetena i tunneln planerats om. Nu när Trafikverket endast utför bullrande arbeten vid Kanaltorget och Otterhällan på dagtid bedöms att förstärkningsarbetet i Götatunneln kommer att pågå till 20 augusti.

De arbeten som riskerar att överskrida riktvärden för buller pågår nu på dagtid, både vid Kanaltorget och Otterhällan. Under övrig tid på dygnet kommer arbeten att pågå i Götatunneln, men det är arbeten som är tystare än de som genomförs på dagtid.

Trafikverket ansökte om att få utföra bullrande arbeten dygnet runt vid förstärkning av Götatunneln vid Kanaltorget, och på dagtid, kvällar samt helger vid Otterhällan. Länsstyrelsen i Västra Götaland avslog ansökan.

Trafikverket delar inte Länsstyrelsens bedömning. Därför överklagades beslutet och i januari 2021 godkände Mark- och miljödomstolen Trafikverkets överklagan. Det beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen som har valt att pröva målen vilket innebär att tidigare beslut från Mark- och miljödomstolen inte gäller. Beslutet innebär att förstärkningsarbetet i Götatunneln skjuts fram till 20 augusti.