Väg 678 mot Myckelsjö i Indal får ny bro

Trafikverket ska bygga en ny bro över Suringesbäcken i Indal. Foto: Trafikverket

Väg 678 mot Myckelsjö i Indal ska få en ny bro över Suringesbäcken. Under arbetet med den nya bron leds trafiken på en tillfällig väg intill bron. Den 80 år gamla bron över Suringesbäcken längs väg 678 mot Myckelsjö i Indal är utsliten.

Trafikverket inleder arbetet med att bygga upp en tillfällig, enfilig väg, intill bron. När den tillfälliga vägen är klar påbörjas rivning av den utslitna bron och bygget av en ny bro över Suringesbäcken. Arbetet kommer att pågå under cirka två månader.

Bron som byggdes 1940 ersätts med en ny bro i liknande utförande. Den får en ny betongplatta över bäcken och nya brostöd på landsidorna. Dessutom får bron ökad bärighetsklass, från Bk1 till högsta bärighet BK4. Det innebär att fordon med upp till 74 tons bruttovikt får trafikera bron.