Sju miljoner till ökad trafiksäkerhet

Skyltfonden ska ge ekonomiskt stöd för utveckling av idéer inom trafiksäkerhet. Foto: Trafikverket

Via Skyltfonden delar Trafikverket ut 6 675 000 kronor till 21 projekt som kan ge bättre trafiksäkerhet i vägtrafiken. Två gånger om året delar Skyltfonden ut pengar till olika projekt inom trafiksäkerhet, till idéer som kan bidra till ökad trafiksäkerhet.

Under hösten har olika innovatörer, organisationer och företag ansökt om medel från Skyltfonden. Det är olika projekt som kan öka säkerheten för vägtrafiken. 

Några av projekten som fått medel är:

  • Mopedbilar, dess användare och trafiksäkerhet - en kunskapssammanställning, Koucky & Partners, Göteborg
  • Trafiksäkerhetsavtryck: ta fram koncept och förslag på utformning av verktyg för att Sveriges kommuner och regioner ska kunna mäta, följa upp och redovisa sitt trafiksäkerhetsavtryck. Sweco Society, Göteborg
  • Trafiksäkerhet kring virkesupplag och lastning: skapa informativa filmer riktade till aktörer inom branschen. Skogforsk, Uppsala
  • Ökad och jämställd trafiksäkerhet i arbetslivet, en förstudie. KB Science, Sävedalen
  • Krocktest: utvärdering av huvudskydd för cyklister i kollision med bil. Folksam Ömsesidig Sakförsäkring, Stockholm

̶  Det här är ett sätt att möjliggöra för flera aktörer i samhället att stödja trafiksäkerhetsarbetet, säger Anita Ramstedt, utredare på Trafikverket. De senaste tio åren har Trafikverket delat ut närmare 90 miljoner kronor till olika projekt inom trafiksäkerhet, via Skyltfonden.