Trafikverkets utredning om fast HH-förbindelse klar

Utredning om fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg är färdigställd. Karta: Trafikverket

Trafikverket har tillsammans med danska Vejdirektoratet och Transport, Bygge- och Boligstyrelsen utrett möjligheterna för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Utredningen är nu klar och media välkomnas till en presentation av den förberedande studien.

Uppdraget delades ut av den svenska och den danska regeringen och ska fungera som en grund för fortsatt dialog och eventuella politiska beslut om en fortsatt, fördjupad utredning av en fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg. Analysen medfinansieras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak.

Analysen innehåller bland annat:

  • Förslag till möjliga sträckningar
  • Bedömning av utvecklingsbehovet för infrastrukturen för väg på den danska och för väg och järnväg på den svenska sidan.
  • Beräkningar för konsekvenserna både för person- och godstrafik samt beräkningar av samhällsekonomiska faktorer i projektet.
  • Beräkningar av brukarfinansiering både för en ren vägförbindelse och för en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontrafik.
  • Kostnaden för en ren vägförbindelse och för en kombinerad väg- och järnvägsförbindelse för persontrafik