Kvarken Ports rustas för framtiden

Digitalisering ska optimera transportflödena i Umeå hamn. Foto: Umeå hamn

Samtidigt som Umeå hamn rustas och utvecklas rent fysiskt sker även digitala anpassningar som ska hjälpa till att optimera och förbättra hamnverksamheten.

– Vi är otroligt glada att meddela att vi anställt Mathias Karlsson som digitaliseringsstrateg. Hans branscherfarenhet och spetskompetens kommer vara en stor tillgång för oss, säger Teijo Seppelin, vd för Kvarken Ports som sköter driften av Umeå hamn.

– Det känns superkul att jobba med Kvarken Ports. Vi känner varandra väl efter att ha arbetat tillsammans i olika projekt under de senaste fem åren, säger Mathias Karlsson. Mathias kommer närmast från RISE där han sedan 2011 bland annat forskat kring hållbara transporter där han varit involverad i ett antal projekt med inriktning mot hamnar. Han har en kandidatexamen inom Sjöfart och logistik från Chalmers samt en Mastersexamen inom  Informatik från Göteborgs universitet.

Mathias Karlsson är anställd på halvtid hos Kvarken Ports och kommer vara involverad i projektverksamheten samt utveckling och utredning kring digitala lösningar för hamnens verksamhet. Samtidigt är han fortfarande deltidsanställd hos RISE och industridoktorand hos Umeå Universitet, Swedish Center for Digital Innovation vid institutionen för informatik, under handledning av Johan Sandberg.

Mathias Karlssons doktorerar i digitalisering av transporthubbar med ett specifikt fokus på datadelning över organisatoriska gränser i hamnmiljöer. Han bedriver praktiknära forskning som involverar en rad nordiska hamnar, men med ett särskilt fokus mot Kvarken Ports och Umeå hamn. Med sin forskning bidrar han till att identifiera utmaningar och möjligheter för ökad digital datadelning, och i förlängningen hur mer koordinerade processer kan bidra till ökad hållbarhet inom transportsektorn.

– Sjöfart är ett utmärkt sätt att transportera gods på. Detta innebär också mycket koordinering i och kring hamnarna för att optimera flöden. Datadelning över organisatoriska gränser kan skapa bättre förutsättningar för godsflöden vilket i sin tur gynnar konsumenterna och miljön, påpekar Mathias och fortsätter. Jag hoppas min forskning och mitt arbete här hos Kvarken Ports ska hjälpa till att utveckla Sveriges hamnar till hållbara transportnoder i framtidens transportsystem.