Västsveriges största infrastrukturprojekt klart

Nu är Marieholmstunneln färdigställd. Foto: Trafikverket

Marieholmstunneln är klar och med det Västsveriges största infrastrukturprojekt, Marieholmsförbindelsen. Förbindelsen knyter ihop Hisingen och Göteborgs hamn med centrala Göteborg och övriga Sverige och kommer att underlätta för hundratusentals människor varje dag. Den är en av många pusselbitar som gör det möjligt för Göteborg att klara dagens och morgondagens trafikutmaningar.

Marieholmsförbindelsen består av den nya biltunneln under Göta älv och en järnvägsbro med gång- och cykelbana. Även två nya trafikplatser och ett extra körfält längs en del av E6 N ingår.

– Det vi har gjort har inte varit lätt. Vi har haft många riktigt svåra tekniska utmaningar i pågående trafik, med mäktiga lerdjup och en sänktunnel under älven i strömmande vatten. Det är på många sätt en historisk händelse, säger projektchef Stein Kleiven.