Schaktbranschen digitaliserar

Digitalisering förändrar spelplanen för för schakt och sanering. Foto: Pinpointer

I en verklighet där tidplanerna är pressade, marginalerna små och insatserna stora, är utrymmet för misstag litet. Ändå är kraven omfattande på de aktörer som ansvarar för schakt och sanering inför byggnation. Rapporter, kvitton, analyser, deklarationer och körsedlar ska skötas med stor noggrannhet. Om något faller mellan stolarna väntar uteblivna intäkter och i värsta fall böter.

– Det är en kravfylld verklighet. Därför såg vi just till att förändra den i grunden, säger Joakim Klintred, VD för Pinpointer.

Med Pinpointer förändras spelplanen för Sveriges alla avsändare och mottagare av schaktmassor. Plötsligt är det enklare att hitta rätt mottagare för dina massor. Plötsligt minskar riskerna och krånglet, samtidigt som utrymmet i marginaler och tidsplaner växer. På Pinpointers unika digitala plattform möts inte bara avsändare och mottagare av schaktmassor. Här hittar man snabbt de allra bästa, närmaste och miljömässigt med fördelaktiga mottagar-alternativen. Allt samtidigt som all dokumentation och all nödvändig administration tas omhand enligt gällande lagar och praxis.

– Med hjälp av oss tar aktörer inom schaktmassor ett stort kliv mot en framtid som inte bara är digitaliserad och automatiserad, utan också mer lönsam och säker, säger Joakim Klintred.

Pinpointer ser till att de analyser som utförs av avsändarens massor kontrolleras och verifieras av såväl Pinpointer som en extern miljökonsult. All dokumenthantering, från avfallsdeklarationer till transportdokument, sker dessutom digitalt.