Malmös avloppsvatten renare

Den nya inloppsbyggnaden på Sjölunda avloppsreningsverk, Malmö. Foto: VA-Syd

Nu är ett nytt inlopp till Sjölunda avloppsreningsverk på plats. Det innebär en bättre vattenmiljö och en säkrare avloppsvattenrening som bättre klarar klimatförändringar, hårdare miljökrav och en ökande befolkning. Sjölunda avloppsreningsverk utanför Malmö är ett av Sveriges största reningsverk och hanterar avloppsvatten från merparten av Malmö, Burlöv, delar av Lomma, Staffanstorp och Svedala. Den nya inloppsbyggnaden är det första stoppet för avloppsvattnet när det kommer till reningsverket.

Det nya inloppet ger större kapacitet som ger en säkrare anläggning och minskar så kallade bräddningar från Sjölunda. Bräddningar är en säkerhetsfunktion som tillfälligt släpper ut orenat avloppsvatten när reningsverk eller ledningar är överbelastade, till exempel vid stora regn.

– Med det nya inloppet får Sjölunda en mycket bättre första rening av avloppsvattnet och vi släpper ett ännu renare vatten tillbaka till havet. Inloppet ger också många positiva effekter för den följande reningen som säkrare drift, ökad energieffektivitet och förbättrad arbetsmiljö, säger Ylva Eriksson, platschef på Sjölunda avloppsreningsverk.

Vid inloppsbyggnaden sker den första grova reningen av avloppsvattnet. Det tidigare inloppet byggdes ursprungligen på 1960-talet och höll inte längre för dagens behov. Det nya rensgallret kan hantera mer avloppsvatten än tidigare, fånga mer skräp och fler partiklar – allt som är två millimeter och större.