Serneke och Kalmar Vatten tecknar entreprenadavtal värt 1,4 miljarder kronor

Serneke utvecklar Kalmarsundsverket att bli framtidens kretsloppsverk. Foto: Serneke

Kalmar Vatten och Serneke har tecknat ett samverkansavtal om att utveckla ett driftsäkert och hållbart kretsloppsverk intill det gamla reningsverket på Södra Utmarken i Kalmar. Projektet, som genomförs i samverkan i flera faser, har sedan dess genomgått fas 1 där projektering och budgetering ingått. Efter ett investeringsbeslut i kommunfullmäktige i Kalmar stad i slutet av maj har nu Kalmar Vatten och Serneke gått vidare till fas 2 och därmed tecknat entreprenadavtal för ett genomförande.

– För oss på Serneke känns det väldigt tillfredsställande att fortsätta bidra till utvecklingen av Kalmarsundsverket och kommunens viktiga satsning på en hållbar hantering av en av våra viktigaste resurser, vattnet. I ett växande Sverige kommer Kalmarsundsverket kunna stå modell för liknande välbehövliga satsningar. Tillsammans med Kalmar Vatten kommer vi med detta projekt att ligga i framkant i utvecklingen av framtidens kretsloppsverk, säger Mikael Hultqvist, vd för Serneke Sverige.

Kalmarsundsverket ska bli ett kretsloppsverk som genom modern teknik kommer att motsvara framtidens krav på ett hållbart reningsverk. Utöver att rena avloppsvatten kommer Kalmarsundverket att kunna återvinna vatten som kan användas för bevattning och i industrin, producera jordförbättringsmedel samt producera gas som kan ge el och värme. Därmed skapas ett kretslopp i flera aspekter.

– Vi är glada för det fortsatta förtroendet från Kalmar Vatten och det goda samarbete vi etablerat under den första fasen av projektet. Nu ser vi alla fram emot att sätta spaden i marken. Tillsammans med våra strategiska underentreprenörer har vi fått ihop ett starkt lag med alla förutsättningar att genomföra ett lyckat projekt. Detta blir Sernekes andra byggstart i Kalmar län, den första i Kalmar stad och ett stort steg för fortsatt etablering i en expansiv region, säger Fredrik Nilsson, arbetschef Serneke Sverige.

– Äntligen kan vi komma igång att bygga Kalmarsundsverket! Vi möjliggör framtidens Kalmar genom att bygga ett robust, driftsäkert och flexibelt kretsloppsverk. Det främsta uppdraget är god vattenrening för minskad övergödning och hela projektet präglas av hållbarhet. Renat avloppsvatten kan återvinnas för olika användningsområden och avlasta dricksvattenförsörjningen, näringsämnen och energi tas tillvara och återförs till kretsloppet. Driften blir både kostnads- och energieffektiv och vi tar höjd för framtida utveckling, säger Thomas Bergfeldt, VD på Kalmar Vatten.

Byggnationen beräknas starta i början av september och det nya reningsverket beräknas stå klart under fjärde kvartalet 2026. Ordersumman på cirka 1 417 miljoner kronor orderbokförs i tredje kvartalet 2022.