Avloppsrening i Umeå fyller 50 år

1972 invigdes Öns avloppsreningsverk. Foto: Vakin

1972 invigdes Öns avloppsreningsverk. Före det existerade egentligen ingen rening av Umeåbornas avloppsvatten. Det släpptes orenat ut i Umeå älven. Avloppet leddes i bästa fall genom enkla rensgaller där bara de största föroreningarna avskildes. När avloppsreningsverket på Ön stod klart och togs i drift i april 1972 var det också premiär för avloppsrening i Umeå.

– För oss som lever i Umeå idag känns det nästan overkligt att det så sent som för 50 år sedan faktiskt släpptes ut orenat avloppsvatten i Umeälven, säger Mikael Lundin, VA-chef vid Vakin

Reningsprocessen är idag en avancerad process i tre steg; mekanisk, kemisk och biologisk rening. Kraven på rening av avloppsvatten har ökat genom åren och är idag mycket höga. Vatten- och avloppsverksamheten är en av kommunens största miljöverksamheter.

– Om man tittar tillbaka kan man konstatera att avloppsreningsverk i allmänhet har haft en mycket stor betydelse för hur våra vattenmiljöer ser ut idag, säger Sven Thunéll, produktionschef.

Dagens utmaningar handlar till stor del om att hitta alternativ för hur slammet ska tas tillvara och att planera för en förändrad framtida slamhantering. Utveckling och optimering av reningsprocessen är ett ständigt pågående arbete där krav och teknik ständigt utvecklas för en bättre avloppsrening.

– Nu håller vi på med utredningar och metodförsök runt läkemedelsrening som vi ser att vi kommer att implementera vid Öns avloppsreningsverk, säger Mikael Lundin.