Trafikverket startar arbetet med att återställa Kalixbron

Trafikverket jobbar på att återställa brostödet på Kalixbron. Foto: Trafikverket

Under en dykning vid bron över Kalix älv längs E4, upptäcktes förändringar i älvsbotten som kan ha påverkat ett brostöd på den befintliga bron. Trafikverket beslutade därför att omedelbart stänga bron. Nu startar Trafikverket arbetet med att återställa brostödet till E4-bron över Kalix älv. Älvbotten ska förstärkas med betong för att återskapa de tidigare förstärkningarna.

– Att bygga under vatten är alltid mer komplicerat än att bygga på land, och därför kommer arbetet ta längre tid än vi först beräknade, men vår entreprenör jobbar nu dygnet runt, säger Jesper Klefsjö, chef för investeringsprojekt på Trafikverket Region Nord.

Trafikverket har tillsammans med entreprenören, analyserat resultatet från dykinspektioner av älvbotten. Ett flertal mätningar har gjorts av det påverkade brostödet för att komma fram till val av åtgärd. Även övriga brostöd har noga kontrollerats, och där har Trafikverket inte sett någon påverkan.