Marieholmsförbindelsen snart klar för trafik

Här förberedes för målning av väggar och tak i tunneln. Foto: Trafikverket

Om cirka ett år öppnar Marieholmstunneln, den nya vägförbindelsen under Göta älv, för trafik. Men före det återstår mycket arbete med trafikplatser, nya körfält och rigorösa tunneltester under året.

Det är många moment under 2020 som Trafikverket kommer att genomföra: Marieholmstunneln ska öppnas före årsskiftet 2020/2021 och allmänheten kommer, innan den öppnar för trafik, kunna gå ner i tunneln under hösten. Under året kommer tester av tunneln genomföras, Trafikverket kommer bland annat att ha övningar med räddningstjänsten.

Den 15 april 2020 öppnar Marieholmsgatan för trafik. Trafikverket breddar även E6 med ett nytt körfält mellan Tingstad-Bäckebol, ett arbete som blir klart i slutet av 2020. Under 2020 byggs också nya bullerskärmar längs E6:an vid Tingstad–Bäckebol.

Genom Marieholmsförbindelsen blir Göteborg smidigare att trafikera. Trafiksystemet blir mindre sårbart och transporter mellan Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen och den centrala delen av Göteborg kommer fram enklare.

Förbindelsen består av Södra Marieholmsbron, en ny järnvägsbro över Göta älv, och Marieholmstunneln. I anslutning till tunneln bygger Trafikverket två nya trafikplatser i flera plan.