Tre vinner Trafikverkets upphandling av nättjänster

Foto: Tre

Tre Skandinavien meddelar att bolaget ska förse Trafikverket med välfungerande nättjänster för mobil datakommunikation. Tjänsterna kommer att användas för att övervaka och styra till exempel fartkameror, hastighetsskyltar och väderstationer. Samarbetet sträcker sig till år 2022 med en möjlighet till förlängning.

- Det är alltid roligt med nya samarbeten och det känns extra bra när våra tjänster används i samhällsbärande funktioner som de Trafikverket ansvarar för. Vi ser fram emot ett långsiktigt och bra samarbete där vi förser Trafikverket med pålitliga nättjänster, säger Johan Johansson, vd på Tre.

Upphandlingen avser tjänster för data-MVNO där Tre ska förse Trafikverket med mobil datakommunikation för bland annat vägnät, järnväg och vägfärjor. En allt större andel av myndighetens maskiner och datorer kommunicerar trådlöst, till exempel trafiksäkerhetskameror, hastighetsskyltar med möjlighet att ändra högsta tillåtna hastighet och väderstationer över hela landet.

Upphandlingen genomfördes av Trafikverket som tillsatte en arbetsgrupp för att få bästa kompetens när det gäller både förfrågningsunderlag och utvärdering. Valet föll på Tre som hade det bästa anbudet när det gäller förhållandet mellan kvalitet och pris. Avtalet löper fram till den sista januari 2022. Trafikverket har en option att beställa två nya trafikpotter på 24 månader.

Om IoT:
Marknaden för IoT växer snabbt och allt fler maskiner, fordon och gods förses med inbyggda sensorer och processorer som kan kommunicera med omvärlden. Tres mobila nät och tjänster möjliggör för sensorerna att följa rörelse, position och temperatur. Framtida användningsområde när det gäller transport och infrastruktur kan också innefatta vägunderhåll, där företag och myndigheter kan samla in data kring väglag för att höja personsäkerheten.
Källa: Tre