Omfattande VA-arbete vid E45 väg genom Mora

Trafikverket sätter form och armering för den nya gång- och cykeltunneln. Foto: Trafikverket

Arbetet vid E45 väg genom Mora fortgår. VA-arbetena vid den nya cirkulationen är snart klar och Trafikverket kan då påbörja arbetet med att fylla igen och bygga upp vägen. Trafikverket håller på med form och armering för den nya gång- och cykeltunneln som ska gjutas längre fram

Det är ett omfattande VA-arbete som ska göras längs sträckan och det blir stora schakthål som du kan se på en av bilderna nedan.

Trafikverket stänger passager vid Zornstigen för att förbättra säkerheten för alla trafikanter i området. För att höja trafiksäkerheten har man ställt ut så kallade rondellbuffertar inne i rondellytan vid två cirkulationsplatser, Kaplanen samt den i korsningen Vasagatan/Badstugatan.