90 procent av alla företag utsatta för minst en cyberattack det senaste året

32 procent har fått sina kundregister attackerade flera gånger under de senaste 12 månaderna. Foto: Trend Micro

Trend Micro presenterar en sammanfattande rapport över första halvåret 2022. Rapporten Cyber Risk Index är sammanställd av Ponemoninstitutet på uppdrag av Trend Micro och baseras på intervjuer med över 4 100 företag från Nordamerika, Europa, Syd- och Latinamerika, och Asien-Stillahavsregionen.

Av resultatet framkommer att 32 procent av företag världen över har fått sina kundregister attackerade flera gånger under de senaste 12 månaderna. Detta samtidigt som man kämpar med att överblicka och försvara en växande attackyta. Andelen företag som utsatts för minst en "framgångsrik" cyberattack ökade från 84 till hela 90 procent under samma period. Inte helt överraskande, har andelen som förväntar sig bli utsatta för attacker under kommande år också ökat från 76 till 85 procent.

Ur ett företagsperspektiv är det största orosmolnet obalansen mellan cybersäkerhetsteam och resten av företagsledningen. Genom att ta itu med bristen på kunnig säkerhetspersonal, och samtidigt få förbättrade processer samt tekniska verktyg på plats, kan företagen avsevärt minska sina sårbarheter och i förlängningen risken för attacker.

– Du kan inte skydda det du inte ser, och vartefter allt fler antar en hybrid arbetsmodell med utspridda IT-miljöer, har många företag svårt att få grepp om säkerheten och lösa sina visibilitetsproblem, säger Jean Diarbakerli, säkerhetsrådgivare på Trend Micro. För att undvika att tappa kontroll över situationen behöver de kombinera övervakning av hela IT-miljön med verktyg för upptäckt och åtgärd av säkerhetshot på en samlad plattform.

Bland de cyberhot som företagen uppgav som mest framträdande under första halvan av 2022 återfinns:

  • VD-bedrägerier, även kallat Business Email Compromise (BEC)
  • Clickjacking
  • Fillösa attacker
  • Ransomware
  • Inloggningsattacker, stöld av inloggningsuppgifter