Sjukvården extra drabbad av cyberattacker

Svensk sjukvård måltavla för cyberattacker. Arkivbild

Check Point Research, CPR, meddelar i sin senaste rapport att sjukvården är den mest utsatta branschen under det tredje kvartalet när det gäller ransomware-attacker. Data visar att sjukhus är en måltavla för många ransomware-grupper, till stor del på grund av de intensiva påtryckningarna att möta kraven vad gäller lösensummor, med tanke på vilka konsekvenser det annars skulle riskera få.

CPR:s siffror visar att så många som 1 av 42 organisationer i sjukvårdssektorn har blivit utsatta för ransomware-attacker under det senaste kvartalet. Rapporten visar även att svenska verksamheter i genomsnitt blir utsatta för 869 cyberattacker varje vecka, en ökning med 7 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

– Ransomware-grupper fortsätter att rikta sitt fokus mot sjukhus, en väldigt allvarlig företeelse som kan få förödande konsekvenser. Även om en cyberattack mot ett sjukhus inte stänger ner det helt, så kan det slå ut digital teknik och begränsa tillgången till digital information så som patientjournaler och vårdrekommendationer, säger Jonas Bruzelius, Sverigechef, Check Point Software Technologies.

Alla organisationer inom sjukvården måste hålla sina datasystem uppdaterade, ständigt ha back-up filer på data och påminna alla i organisationen att vara uppmärksamma mot skadliga länkar och endast ladda ner filer från säkra källor.