Detaljhandeln hårt drabbad gisslanattacker

Cyberattackerna mot detaljhandeln ökar med 75 procent. Foto: Sophos

Under år 2021 utsattes mer än tre av fyra detaljhandelsföretag av ransomware. En ny global studie visar att det är den näst högsta andelen av alla sektorer efter medie- och underhållningsindustrin. Det innebär också att attackerna mot detaljhandeln ökat med 75 procent – från 44 procent 2020 till 77 procent 2021.

I den globala studien som genomförts av IT-säkerhetsföretaget Sophos framgår att mer än nio av tio (92 procent) drabbade detaljhandelsföretag säger att angreppet påverkat deras förmåga att fungera samtidigt som nästan lika många (89 procent) anger att attacken fått organisationen att förlora affärer och intäkter.

– När andelen drabbade ligger på den här nivån är det inte en fråga om utan när företaget utsätts för ett ransomware-angrepp. Utvecklingen drivs på av att det blivit väldigt enkelt för cyberkriminella utan några egentliga förkunskaper att genomföra attacker. De kan antingen skaffa sig tillgång till ett nätverk med hjälp av så kallade Initial Access Brokers eller använda färdiga paket, det vill säga Ransomware-as-a-Service, kommenterar Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos.

Årets undersökning visar att endast 28 procent av de angripna detaljhandelsföretagen lyckades förhindra kryptering av data.

– Det visar på en ganska dålig motståndskraft som sannolikt beror på en kombination av undermålig säkerhetsteknik och brist på experter som dels kan arbeta proaktivt, dels kan sättas in när angreppet väl är ett faktum, fortsätter Per Söderqvist.