Ny era för ransomwareangrepp

Hackers tar till nya metoder. Foto: Trend Micro

Trend Micro presenterar en ny rapport som indikerar att den cyberkriminella verksamhet som nyttjar ransomware står inför stora förändringar. Det ligger i cyberkriminalitetens natur att hela tiden utveckla och anpassa sina tillvägagångssätt för att lyckas med framgångsrika attacker. Nya metoder utformas utifrån företagens försvarsstrategier och attackbekämpning, men även utifrån åtgärder på myndighetsnivå, såsom statliga sanktioner.

Precis som all annan verksamhet, behöver cyberkriminella ta omvärlden i beaktning. Rapporten förutspår att ransomwareaktörer så småningom kommer att ändra sina affärsmodeller, antingen på grund av den kumulativa effekten av relativt små förändringar, eller på grund av mer radikala globala faktorer.

Det kan till exempel visa sig genom ökad automatisering av attacker, fler attacker mot IoT- och molnmiljöer, samt genom förfinade processer för att effektivare tjäna pengar på sina attacker.

– Förändring är konstant inom cyberbrottslighet och förr eller senare kommer omvärldsfaktorer som ekonomi och geopolitik att tvinga ransomwaregrupper att anpassa sin verksamhet, säger Jean Diarbakerli, Säkerhetsrådgivare på Trend Micro. Det finns ingen universallösning för företag att tackla dessa utmaningar, men för att vara rustade för nya typer av ransomwareangrepp är en plattformsbaserad säkerhetslösning att föredra för att skapa överblick av hela attackytan.