Svåra driftstörningar när sjukvården utsätts för ransomware

86 procent av vårdgivare som drabbats av ransomware också drabbades av driftsavbrott i samband med attacken. Arkivbild

Trend Micro presenterar idag en rapport som visar att 86 procent av de vårdgivare som drabbats av ransomware också drabbades av driftsavbrott i samband med attacken.

Över hälften (57 procent) av vårdgivare världen över uppger i studien att man drabbats av ransomware under de senaste tre åren. Av dessa säger 25 procent att man tvingades stoppa verksamheten helt, medan 60 procent uppger att vissa delar av verksamheten påverkades av attacken.

I genomsnitt tog det de drabbade sjukvårdsaktörerna dagar (56 procent), eller rentav veckor (24 procent) att kunna återuppta verksamheten som normalt.

Ransomware orsakar långt mer än bara driftstörningar för vården. Av respondenterna uppger 60 procent att även känsliga data läcktes vid attacken. Något som ökar riskerna för företagen att inte kunna upprätthålla god regelefterlevnad och att lida förtroendemässiga skador av cyberattacken. Det leder också till ökade kostnaderna för att utreda och åtgärda sårbarheten.

Svagheter i leveranskedjan är även det en stor utmaning. Bland annat uppger 43 procent av respondenterna att deras partnerföretag och leverantörer gjort dem till en mer attraktiv måltavla för attacker. Samtidigt tycker 36 procent att svårigheten med att inte kunna överblicka hela sin uppkopplade miljö har gjort dem till en större måltavla för attacker.

Den goda nyheten är att så många som 95 procent av vårdgivarna säger att de regelbundet patchar, medan 91 procent begränsar bilagor i email för att minska säkerhetsriskerna. Många använder även verktyg för upptäckt och åtgärd för sina nätverk, enheter och över flera lager av IT-miljön.