Arbetet vid Södertälje sluss fortskrider

Nästan hälften av alla spont- och grundläggningsarbeten är klara i Södertälje sluss. Foto: Trafikverket

Nästan hälften av alla spont- och grundläggningsarbeten för  Södertälje sluss och kanal klara. Nu har vi påbörjat arbetet med att sponta intill kanalen vid Fågelviksgränd på ena sidan kanalen och gästhamnen på den andra sidan.

Det är Trafikverket som bygger slussen och kanalen i Södertälje i samarbete med Sjöfartsverket. Det är en del av den viktiga sjöfartssatsningen för att skapa mer hållbara och effektiva godstransporter och att säkra handelssjöfarten till och från Mälaren. Nuvarande slussanläggning och klaffbro har nått sin tekniska livslängd och behöver bytas ut för att säkerställa en långsiktigt pålitlig sjöfart. Bron är även en viktig passage för vägtrafiken centralt i Södertälje.

Ombyggnationen är ett stort och komplext projekt som ska förbättra framkomligheten genom Södertälje sluss och kanal samt vidare genom Mälaren till hamnarna i Västerås och Köping. När större fartyg kan gå på farleden kan vägnätet avlastas, vilket är ett led i målet att mer gods ska kunna gå på järnväg och till sjöss.

Just nu pågår intensiva borrningsarbeten av kanalen vid Fågelviksgränd och på den motsatta sidan intill gästhamnen.

– Arbetena fortlöper och vi har god framdrift. I nuläget är nästan hälften av alla spont- och grundläggningsarbeten utförda, säger projektledare Tobias Kednert.

I norra kanalen kommer Trafikverket att påbörja betong- och markarbeten efter årsskiftet och det är då alla kommer att börja se områden som färdigställs.