Första färdiga tunneldelen i Kvarnberget för projekt Västlänken

Den första delen av tunneltaket på Västlänkens deletapp Kvarnberget är färdiggjuten. Foto: Trafikverket

Trafikverket har nått en ny milstolpe i Västlänkens deletapp Kvarnberget. Den första delen av tunneltaket är färdiggjuten. Därmed har den första helt färdiga delen av tunnelkonstruktionen, med golv väggar och tak, i deletappen. Gjutningen av det cirka tio meter långa tunneltaket skedde den 11 november, i höjd med Sjöbefälsskolan.

För att kunna gjuta det taket byggdes först upp en takform på räls. Därefter lades armering på formen som sedan fylldes med betong. Ungefär 150 kvadrater yta är nu färdiggjuten. 

Efter att betongen har härdat kommer  takformen flyttas till nästa etapp. Den etappen är cirka tio meter lång och ligger i riktning mot deletapp Centralen. Samtidigt byggs en andra takform, så att man kan gjuta två etapper på samma gång.

Allteftersom taken gjuts kommer läggs ett tätt membran på taket. På membranet gjuts därefter ett skyddande lager av betong innan krossmaterial fylls på upp till den ursprungliga marknivån.

Inne i tågtunneln ska gångbana, kabelrännor, brunnar och spår färdigställas innan tunneln kan tas i bruk.