Kontrakt skrivs för Ersmarkstunneln

Ersmarkstunneln kommer bli ungefär 1,6 kilometer lång. Foto: Trafikverket

I början av oktober tilldelade vi tunnelentreprenaden genom Fäbodberget och Ersmarksberget. Nu har avtalsspärren gått ut, och ingen begäran om överprövning har inkommit.

Med andra ord har vi klartecken att skriva kontrakt, meddelar Erik Storvall, projektledare för Ersmarkstunneln.

– Det känns bra att vi tagit ytterligare ett steg mot att påbörja tunneldrivningen, det är glädjande, säger Erik Storvall.

Upphandlingen har dragit ut på tiden, då den första tilldelningen överprövades. Den entreprenör som först fick uppdraget drog sig sedan ur, och en ny tilldelning gjordes. Eftersom avtalsspärren gått ut, blir nu nästa steg att skriva kontrakt.

– Vi jobbar vidare för att påbörja tunneldrivning så snart som möjligt, säger Erik.

Ersmarkstunneln, en del av Norrbotniabanan, kommer bli ungefär 1,6 kilometer lång och är den enda tunneln på sträckan Umeå-Skellefteå.