Presis Infra tar kontrakt värda två miljarder norska kronor

Presis Infras kontrakt är med norska kommuner och Statens Vegvesen. Foto: Ratos

Presis Infra, som är verksamma inom underhåll av samhällskritisk infrastruktur samt drift och underhåll av färjekajer och bergssäkring i Norge, har under det första halvåret 2022 tilldelats nya kontrakt till ett värde av två miljarder norska kronor. Sammanlagt rör det sig om åtta nya kontrakt tecknade med befintliga kunder och löptiden är från 2022 till 2027.

– Vi är glada över att utvecklingen i Presis Infra har varit så positiv under första halvan av 2022. Underhåll av samhällskritisk infrastruktur har framtiden för sig och i Presis Infra finns de avgörande framgångsfaktorerna och kompetensen för att göra det på ett såväl kostnadseffektivt som hållbart sätt, säger Christian Johansson Gebauer, styrelsemedlem i Presis Infra.

Kontrakten har slutits med norska kommuner och norska Statens Vegvesen, och projekten som kontrakten avser är spridda över hela Norge.

– Vi är stolta över förtroendet våra uppdragsgivare visar oss och ser fram emot fortsatt gott samarbete. Extra stolta är vi över att vi vunnit båda de två gröna kontrakt som varit utlysta på den norska marknaden avseende drift och underhåll av vägar de senaste åren, säger Eivind Iden, vd, Presis Infra.