Bullerskyddsskärm byggs längs E20 vid Olskroken

Tusentals fordon kör förbi på E20-motorvägen varje dygn. Många som bor i Bagaregården störs av bullret och nu ska Trafikverket bygga en bullerskyddsskärm. Foto: Trafikverket

Från och med mitten av september börjar Trafikverket med arbeten för en bullerskyddsskärm längs E20. Arbetet ingår i projektet Olskroken Planskildhet. Ett av de första arbetena är en omläggning av ledningar. Därefter kommer rivning av de två befintliga bullerskyddsskärmarna och återuppbyggnad av en ny sammanhållen bullersskyddskärm. Arbetena kommer att pågå till slutet av 2023.

Ett av de första jobben som görs är omläggning av ledningar i gång-och cykelbanan som löper längs med bullerskärmen. Anledningen till en lång tidsaspekt beror på att det är många arbetsmoment som ska göras för att få upp en bullerskyddsskärm. Dels omläggningen av ledningar, rivning av befintlig skärm och därefter kan arbetena med grundomläggningar påbörjas för ny bullerskyddsskärm.

Arbetsområdet är dessutom mycket begränsat vilket gör att våra arbeten tar tid. Det är svårt att komma åt ytor och efter att schaktarbeten för grundläggning och pålning gjorts påbörjas byggnationen av själva bullerskyddsskärmen. I första skedet börjar Trafikverket med att armera och gjuta den betongklack som skärmen monteras på.