Väg 562 asfalteras

Trafikverket lägger asfalt mellan Nolby och Kubikenborg i Sundsvall. Foto: Trafikverket

Om vädret tillåter lägger Trafikverket ett lager asfalt mellan Nolby och Kubikenborg i Sundsvall. Vi förbereder nu för asfaltering med start från Kubal och söderut.

– Det känns bra att kunna berätta att vi nu förbereder för att asfaltera grusytorna längs vägsträckan, dels för att förbättra framkomligheten men även för kommande vinterväghållning. Om vädret är med oss kommer vi att lägga det första lagret asfalt från mitten av oktober till mitten av november, berättar Trafikverkets projektledare Anne Mannela.

Fokus nu ligger på att förbereda för asfaltering. Det innebär att vi bland annat gör klart trumbyten, lägger igen schakter, hyvlar vägen, skalar av slitlager, lägger förstärkningslager och bärlager. Flera moment som ska hinnas med.

–  Dessa förberedande arbeten kommer att innebära stora trafikstörningar nu och fram till att asfalteringen är klar i mitten av november. Vi kan bara ha ett körfält öppet under denna period och trafiken kommer regleras med flaggvakter på flera ställen längs sträckan. Vi uppmanar dig att ha tålamod och att ta extra restid i beräkning.

Trafikverket fortsätter att arbeta med vatten- och avloppsledningsnätet fram till dess att marken fryser. Dessa arbeten berör sträckan Vapelnäs - Kvissleby samt kring Kubal, de innebär mindre sprängningar och påverkan på framkomligheten. Här kan man uppleva visst buller från maskinerna och ökad byggtrafik.