Gamla Gäddviksbron öppnar för trafik

Gamla Gäddviksbron åter öppen för trafik. Foto: Trafikverket

Nu har Gamla Gäddviksbron öppnat för trafik efter att ha varit avstängd sedan 1 juli. Trafikverkets arbete med den nya cirkulationsplatsen går enligt tidsplanen.. Väg 968 och 616 utgör en av Luleås infartsleder från E4.

Vägarna nyttjas till stor del av trafik som kommer in från söder men kan även nyttjas av infartstrafik norrifrån som ska till Kallax och Bergnäset. Korsningen mellan väg 968 och 616 i Gäddvik i Luleå kommun är livligt trafikerad av både fordon och oskyddade trafikanter. En stor andel av trafiken består av pendlingstrafik.

– Arbetet har flutit på bra, men det kommer även fortsatt att vara lite arbeten som pågår under den närmaste tiden. Trafikljusen kan eventuellt behövas på vägen mot Bälinge då och då för att kunna garantera säkerheten, men flödet har förbättrats avsevärt sedan i fredags, säger Gun-Marie Mårtensson, projektledare vid Trafikverket.

Arbetet med cirkulationsplatsen påbörjades i maj och syftet är att förbättra säkerheten och framkomligheten för alla trafikanter.

– Under nästa år kommer vi att färdigställa cirkulationsplatsen. Bland annat kommer gång- och cykelvägen samt en del sidoytor att göras klart då, säger Gun-Marie Mårtensson, projektledare vid Trafikverket.