Stora asfalteringsarbeten längs Ekerövägen utanför Stockholm

Trafikverket utför omfattande asfalteringsarbeten på Ekerö. Foto: Trafikverket

Trafikverket arbetar intensivt med att bygga det nya kollektivkörfältet längs Ekerövägen. Fram till mitten av oktober kommer man att asfaltera på flera platser. Arbetena görs för att längre fram kunna flytta över trafiken till den nya vägen och förbättra framkomligheten. Först ut är arbetena vid den nya cirkulationen vid Edeby.

Trafikverket asfalterar även mellan Kantonkorsningen och Karusellplan. Här asfalteras den nya gång- och cykelvägen och även en bit av körbanan. Man lägger också asfalt på gång- och cykelvägen under Nockebybron mot Brostugan.

Den fjärde platsen för asfaltering är från den nya cirkulationen vid Tillflykten och mot den nya cirkulationen vid Edeby. På den här sträckan är det stora mängder av asfalt som ska läggas ut. Totalt rör det sig här om cirka 22 000 kvadratmeter asfalt, vilket motsvarar drygt tre fotbollsplaner.