Vägplanen för E4 Kongberget-Gnarp skickas för fastställelse

Byggstart för E4 Kongberget-Gnarp bedöms ske i perioden 2028-2033. Foto: Trafikverket

I juni månad fastställde regeringen den nationella planen för transportinfrastruktur perioden 2022-2033. I planen bedöms byggstart för E4 Kongberget-Gnarp ske i perioden 2028-2033.

Vägplanen för E4 Kongberget-Gnarp görs nu klar för att skickas för fastställelse år 2023. Innan byggstart kan ske behöver vägplanen fastställas och vinna laga kraft, ett förfrågningsunderlag för entreprenadupphandling tas fram och förarbeten i form av avverkning, arkeologiska slutundersökningar och ledningsflyttar göras.

Projektet är finansierat till 77 procent inom kommande period, medan resterande kostnader finansieras av nästa nationella plan år 2034.