Solnatunnlarna rustas upp

De bärande betongvalven i tunnlarna har snart uppnått sin tekniska livslängd. Foto: Trafikverket

Under sommaren kommer ett av tunnelrören i Solnatunnlarna, under Hagalund, att stängas av. Avstängningen påverkar en stor del av tågtrafiken norr om Stockholm som under den här perioden får dela på övriga tunnlar. Under tre somrar i rad rustar Trafikverket upp de fyra tunnelrören i Solnatunnlarna. Då kommer en tunnel i taget att vara avstängd under fem till sex veckor medan arbetena pågår. Arbetena har planerats långt i förväg och därför är tågbolagens tidtabeller redan anpassade efter sommarens avstängning.

– Järnvägstunnlarna har tjänat tågtrafiken länge. Den äldsta tunneln byggdes för 110 år sedan och den näst äldsta för 60 år sedan, så därför är de i stort behov av renovering, säger Johan Ädling, projektledare på Trafikverket.

Upprustningen är omfattande och innebär bland annat att berget och tunneltaken säkras upp och förstärks. I dagsläget utgörs bergförstärkningen i järnvägstunnlarna framförallt av självbärande berg och betongvalv.

– De bärande betongvalven som finns inne i tunnlarna har snart uppnått sin tekniska livslängd och behöver rustas upp för att uppnå en förbättrad bärighet. Genom att vi förstärker med ingjutna bultar och sprutbetong får vi ett nytt och säkrare bärande system för tunnlarna, säger Johan Ädling.

När allt arbete är klart har Solnatunnlarnas fyra tunnelrör säkrats upp och moderniserats, för en ökad trafiksäkerhet och förbättrad framkomlighet.