Ny cirkulationsplats i Ludvika öppnas

Ny cirkulationsplats i Ludvika. Foto: Trafikverket

Snart kan ytterligare delar av genomfarten i Ludvika börja användas. En cirkulationsplats öppnar nu  och efter semesterperioden öppnar två nya gång- och cykelpassager under vägen som kommer att ge en smidigare och säkrare transport för oskyddade trafikanter.

Arbetet med den första huvuddelen av genomfarten i Ludvika, sträckan mellan Lyviksberget och Mossplan, pågår för fullt. Nu öppnas den nya cirkulationsplatsen i korsningen Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50 för trafik.

– Cirkulationsplatsen gör att trafiken kommer att flyta på mycket bättre och är också mer trafiksäker än en fyrvägskorsning, säger Matti Siirtola, projektledare på Trafikverket.

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter vid korsningen har det byggts två gång- och cykelpassager under vägen. De blir helt färdiga efter semesterperioden.

– Jag ser fram emot när vi kan öppna gång- och cykelpassagerna. Det kommer att bli en stor förbättring för alla som går och cyklar. Kanske fler väljer att cykla nu när det blir både säkrare och smidigare, säger Matti Siirtola.