Väg 52 i Södermanland får ny asfalt

Trafikverket asfalterar om väg 52 på två sträckor i Södermanland. Foto: Trafikverket

Nu rustar Trafikverket upp väg 52 på två sträckor i Södermanland: Katrineholm-Valla och Stigtomta-Nyköping. Arbetet sker dagtid och medför begränsad framkomlighet eftersom ett körfält stängs av.

För att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt kommer trafiken att leds trafiken förbi vägarbetet med hjälp av lots.

– Tänk på att sänka hastigheten och ta hänsyn till dem som arbetar på vägen, din fart förbi är deras arbetsmiljö. När arbetet är klart har vi förlängt vägens standard och din resa blir säkrare, säger projektledare Maria Dryselius.