Veidekke bygger bro i Kiruna

Veidekke ska bygga infartsväg och bro över järnvägen till den tidigare nedlagda gruvan Viscaria i Kiruna. Foto: Veidekke

Veidekke har fått förtroendet att på totalentreprenad utföra infartsväg med tillhörande bro över järnväg till den tidigare nedlagda gruvan Viscaria i Kiruna åt Copperstone Viscaria. Copperstone Viscaria förbereder för öppning av den tidigare nedlagda gruvan Viscaria som ligger cirka 5 km väster om Kiruna och är i huvudsak en kopparfyndighet men även viss del järn förekommer. Före nedläggningen bröts Viscaria både som dagbrott och underjord. Brytningen utfördes av LKAB och Outokumpu mellan åren 1983 och 1997. Totalt har 12,5 miljoner ton kopparmalm med 2,3 procent kopparhalt brutits.

– Detta är en viktig milstolpe för Copperstone. Vi har byggt upp ett erfaret team av experter där vi alla delar ambitionen att återstarta Viscaria kopparproduktion på ett ansvarsfullt sätt och bidra såväl lokalt som globalt. Fyndighetens höga kopparhalt, bedömda mineraltillgångar och geografiska placering innebär att vi har mycket goda förutsättningar att leverera kvalitativ och hållbart producerad koppar – en metall med central roll i omställningen mot ett elektrifierat och ett CO2-neutralt samhälle, säger Copperstones vd Anna Tyni.

Projektet har inletts med projektering av bro och tilltänkt väglinje. Bron kommer att lyftas på plats i början av hösten vid ett 72 timmar långt underhållsstopp på järnvägen. Trafikpåsläpp är planerat till december.

– Vi tackar för förtroendet och ser framemot ett nära och givande samarbete. Det är ett spännande projekt och vi är glada att få vara med och bidra till att nå klimatmålen och utvecklingen av Kiruna, säger Mathias Rönnholm, regionchef Veidekke Anläggning Nord.